بانک های اطلاعاتی

Title

Logo

Publisher/Provider

Access

Details

ACP Journal Club

Wolter Kluwer

Evidence-Based Resources

All OVID EBM Reviews

Wolter Kluwer

Evidence-Based Resources

Barakat Knowledge Network System

سامانه دانش گستر برکت

Local Resources

BioMedCentral

Springer Nature

Free Medical Resources

BMJ

BMJ

Databases

BMJ Best Practice

BMJ

Evidence-Based Resources
BMJ Journals

BMJ

E-Journals

BMJ Learning

BMJ

Evidence-Based Resources

Clinical Key

Elsevier

 

Databases

Clinical Key (Guidelines)

Elsevier

 

Multimedia (Movies, Images, Slides)

Clinical Key (Multimedia)

Elsevier

 

Multimedia (Movies, Images, Slides)

Clinical Key Books

Elsevier

 

E-Books, Atlases & CME’s

ClinicalKey

Elsevier

 

E-Journals

Cochrane Iran Associate Center

مرکز همکار کاکرین ایران

Local Resources

Cochrane Library

Wiley

Databases

Cochrane Library

Wiley-Blackwell

Evidence-Based Resources

Cochrane Library (Ovid)

Wolter Kluwer

Evidence-Based Resources

Directory of Open Access Books

Free Medical Resources

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Free Medical Resources

EBSCO Dentistry & Oral Sciences

EBSCO

E-Journals

Embase

Elsevier

Databases

Essential Science Indicators (ESI)

Clarivate Analytics

Databases

Free Books For Doctors

Free Medical Resources

Free Medical Journals

Free Medical Resources

Google Scholar

Google

Databases

Iranian Research Institute for Information Science and Technology (IranDoc)

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

Local Resources

Islamic World Science Citation Database (ISC)

(ISC) پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

Local Resources

Journal Citation Reports (JCR)

Clarivate Analytics

Databases

MagIran

بانک اطلاعات نشریات کشور

Local Resources

Medline (Ovid)

Ovid

Databases

MoH Books Publishing System

سامانه مدیریت انتشارات دانشگاه‌ها

Local Resources

MoH Journals Black List

فهرست مجلات نامعتبر وزارت بهداشت

Local Resources

MoH Journals Database

بانک اطلاعات نشریات علوم پزشکی کشور

Local Resources

MoH Thesis Database

بانک اطلاعاتی پایان نامه های علوم پزشکی

Local Resources

OVID

Wolter Kluwer

Databases

OVID

Wolter Kluwer

E-Journals

OVID (Multimedia)

Wolter Kluwer

Multimedia (Movies, Images, Slides)

Ovid Books

Wolter Kluwer

E-Books, Atlases & CME’s

Primal Pictures

Wolter Kluwer

E-Books, Atlases & CME’s

Primal Pictures

Wolter Kluwer

Multimedia (Movies, Images, Slides)

ProQuest

ProQuest

E-Journals

ProQuest Dissertations & Theses

ProQuest

Databases

PubMed

US National Library of Medicine

Databases

PubMed

Free Medical Resources

Reaxys

Elsevier

Databases

SAGE Journals

SAGE

E-Journals

ScienceDirect

Elsevier

 

E-Journals

ScienceDirect Books

Elsevier

 

E-Books, Atlases & CME’s

Scientific Information Database (SID)

(SID) پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

Local Resources

Scopus

Elsevier

Databases

Springer

Springer

E-Journals
Trip Database

Evidence-Based Resources

Ulrich’s Web

ProQuest

Databases

UpToDate

Wolter Kluwer

Databases

UpToDate

Wolter Kluwer

Evidence-Based Resources

Web of Science (ISI)

Clarivate Analytics

Databases

Wiley

John Wiley & Sons

E-Journals

Wiley Books

John Wiley & Sons

E-Books, Atlases & CME’s