ارتباط با ما

 

سبزوار- بولوار شهدای هسته ای، بالاتر از یادبود شهدای گمنام، پردیس دانشگاه علوم پزشکی، معاونت تحقیقات و فناوری
کتابخانه مرکزی
۴۴۰۱۸۱۴۴-۶
 centlib@medsab.ac.ir